Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Diplomerad mindfulnesslärare Genom professor Andries Kroese via www.expomedica.se  Jag inspireras i detta av icke-dualistiska lärare såsom Adyashanti, Eckhart Tolle och naturen. Certifierad councellor (mellanting mellan kurator och samtalsterapeut) AIPC - Australian Institute of Professional Counsellors www.aipc.org Med element från både KBT och psykodynamisk terapi. Fördjupningskurser: “Attt arbeta terapeutiskt med minfulnessbaserade terapiformer som ACT, KBT, DBT” “Förlust och sorghantering” Diplomerad yogalärare Grund   samt   avancerad   fortsättning   med   Anja   Bergh.   Hatha   -   Anusara   och   Embodied   Flow 400 timmar www.yogabuddhi.se Yinyoga grundutbildning med Ulrica Norberg. Yinyoga grund med Satu Tuomela. Kundaliniyoga grundutbildning genom Kundaliniyogaakademin. Kortare   kurser   och   workshops   med   olika   lärare   och   går   utbildningar   och   fördjupar   mig kontinuerligt. Pedagog Legitimerad högstadielärare 4-9 genom Göteborgs universitet Erfarenhet av arbete med barn/ungdom med särskilda behov. I dag använder jag de pedagogiska färdigheterna som kursledare och utbildare inom området för självkännedom och personlig utveckling/avveckling.  Andningsinstruktör “Medveten andning” av Anders Olsson  www.medvetenandning.se Både   vetenskaplig   och   upplevelsebaserad   utbildning   kring   andningens   enorma   betydelse för vår hälsa, psykiskt och fysiskt. Diplomerad coach Genom coachcentrum. www.coachcentrum.se Meditation Jag har praktiserat regelbunden meditation sedan början av 1990 och hållit många kurser som lär ut teknikerna. Det har för mig varit (och är fortfarande) en av de allra viktigaste lärokällorna för att nå inre frid och insikt. Stresshantering och utbrändhet Jag har arbetat i projektform med rehabilitering av långtidssjuksrivna både i grupp och individuellt, ofta utifrån ett mer existentiellt förhållningssätt. Livet som lärare Jag har under hela mitt liv drivits av en intensiv önskan att lära känna mer av livets innersta mysterier. Jag har kommit i kontakt med olika livsåskådningar och filosofier. Gått kortare och längre kurser som syftat till självkännedom och ökad medvetenhet. Jag är tacksam mot alla de lärare jag kommit i kontakt med på vägen, men anser att livet självt är den största läraren av alla. Genom åren har jag, liksom de flesta upplevt både livets s.k. sol- och skuggsidor. När jag tittar tillbaka kan jag tydligt se att de största och tuffaste utmaningarna har varit dem som innehållit den starkaste inbjudan till ökad insikt och inre frid. .
Varmt välkommen hit!
Noxfeld Acces AB © 2018
Diplomerad mindfulnesslärare Genom professor Andries Kroese via www.expomedica.se  Jag inspireras i detta av icke- dualistiska lärare såsom Adyashanti, Eckhart Tolle och naturen. Certifierad                 councellor (mellanting     mellan     kurator och samtalsterapeut) AIPC    -    Australian    Institute    of Professional               Counsellors www.aipc.org Med    element    från    både    KBT och psykodynamisk terapi. Fördjupningskurser: “Attt    arbeta    terapeutiskt    med m   i   n   f   u   l   n   e   s   s   b   a   s   e   r   a   d   e     terapiformer     som     ACT,     KBT, DBT” “Förlust och sorghantering” Diplomerad yogalärare Grund          samt          avancerad fortsättning    med    Anja    Bergh. Hatha   -   Anusara   och   Embodied Flow                400                timmar www.yogabuddhi.se Yinyoga    grundutbildning    med Ulrica Norberg. Yinyoga       grund       med       Satu Tuomela. Kundaliniyoga    grundutbildning g            e            n            o            m              Kundaliniyogaakademin. Kortare   kurser   och   workshops med      olika      lärare      och      går utbildningar   och   fördjupar   mig kontinuerligt. Pedagog Legitimerad högstadielärare 4- 9 genom Göteborgs universitet Erfarenhet av arbete med barn/ungdom med särskilda behov. I dag använder jag de pedagogiska färdigheterna som kursledare och utbildare inom området för självkännedom och personlig utveckling/avveckling.  Andningsinstruktör “Medveten   andning”   av   Anders O          l          s          s          o          n                       www.medvetenandning.se Både           vetenskaplig           och upplevelsebaserad      utbildning kring        andningens        enorma betydelse       för       vår       hälsa, psykiskt och fysiskt. Diplomerad coach Genom                  coachcentrum. www.coachcentrum.se Meditation Jag har praktiserat regelbunden meditation sedan början av 1990 och hållit många kurser som lär ut teknikerna. Det har för mig varit (och är fortfarande) en av de allra viktigaste lärokällorna för att nå inre frid och insikt. Stresshantering och utbrändhet Jag har arbetat i projektform med rehabilitering av långtidssjuksrivna både i grupp och individuellt, ofta utifrån ett mer existentiellt förhållningssätt. Livet som lärare Jag har under hela mitt liv drivits av en intensiv önskan att lära känna mer av livets innersta mysterier. Jag har kommit i kontakt med olika livsåskådningar och filosofier. Gått kortare och längre kurser som syftat till självkännedom och ökad medvetenhet. Jag är tacksam mot alla de lärare jag kommit i kontakt med på vägen, men anser att livet självt är den största läraren av alla. Genom åren har jag, liksom de flesta upplevt både livets s.k. sol- och skuggsidor. När jag tittar tillbaka kan jag tydligt se att de största och tuffaste utmaningarna har varit dem som innehållit den starkaste inbjudan till ökad insikt och inre frid. .